Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ CHẤT

đơn chấthợp chất hoá học mà phân tử có thành phần xác định. Các HC thường được phân thành: 1) HC thông dụng: HC vô cơ, vd. axit, bazơ và muối; HC hữu cơ, vd. ancaloit, thuốc nhuộm, đường, dược phẩm; kim loại và hợp kim, vv. 2) Thuốc thử: HC tiêu chuẩn, HC dùng để phân tích, làm chất chỉ thị. Về mức độ tinh khiết, các HC được phân thành các loại: tinh khiết kĩ thuật, tinh khiết, tinh khiết phân tích, tinh khiết hoá học, siêu tinh khiết.