Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC ANTIMON

thuộc điện cực loại hai, gồm antimon kim loại phủ một lớp antimon oxit hoặc hiđroxit. ĐCA có thế cân bằng tính theo công thức:

Trong đó, E là thế điện cực; E0 – thế điện cực antimon tiêu chuẩn; R – hằng số khí; T – nhiệt độ tuyệt đối; F – số Farađây. Thế (E) phụ thuộc vào pH của dung dịch nên ĐCA được dùng để đo pH của dung dịch.