Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC

các đồng phân của những hợp chất quang hoạt do có sự sắp xếp không gian đối xứng gương của các nguyên tử trong phân tử. Vd. butanol – 2 có hai đồng phân: