Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ

 (cg. đồng phân không gian), các đồng phân có cùng một công thức cấu tạo, nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử hoặc các nhóm nguyên tử trong phân tử. Có ba loại ĐPLT: đồng phân quang học, đồng phân hình học và đồng phân cấu dạng. Vd. axit lactic CH3CHOHCOOH có hai đồng phân quang học (đối xứng gương):

 

But – 2 – en có hai đồng phân hình học (cis–, trans–):

 

Các cấu dạng điển hình của etan là dạng che khuất và dạng xen kẽ (xt. Cấu dạng).