Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỘT SẮC KÍ

 dụng cụ dùng để nạp các chất sắc kí (gồm pha tĩnh, mẫu, pha động), mà ở đó xảy ra các quá trình tách sắc kí khác nhau. CSK có dạng hình ống hoặc mao quản, được chế tạo từ các vật liệu thuỷ tinh, kim loại, chất dẻo. Tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng (phân tích hay điều chế) mà CSK có những kích thước khác nhau:

1) CSK phân tích có đường kính trong từ một vài phần mười đến 1 mm (cột mao quản), từ 1 đến 10 mm (cột thường). CSK phân tích lại tuỳ thuộc vào loại sắc kí tiến hành mà bao gồm các loại cột với những tên gọi khác nhau. Vd: Đối với sắc kí khí, có cột nhồi (thường có đường kính trong 4 - 6 mm, dài 1 - 6 m, được uốn theo hình gấp khúc hoặc cuộn tròn để thuận tiện cho việc lắp vào lò điều nhiệt của máy sắc kí khí) hoặc cột mao quản (thường có đường kính trong 0,2 - 0,5 mm, dài 10 - 100 m, được uốn cuộn tròn để tiện sử dụng). Đối với loại cột mao quản, tuỳ thuộc vào cách thức tạo pha tĩnh ở bên trong cột lại có những tên gọi khác nhau: cột mao quản hở lớp mỏng, cột mao quản hở phim mỏng phủ, cột mao quản hở pha tĩnh liên kết. Đối với sắc kí lỏng cao áp (HPLC), có cột thường (đường kính trong 4 - 5 mm, dài 10 - 30 cm), cột nòng hẹp (đường kính trong  1 - 2 mm), cột ngắn (chiều dài 3 - 8 cm), cột nén xuyên tâm, vv. Các loại cột HPLC làm bằng thép hay thuỷ tinh có vỏ thép bên ngoài để chịu áp suất cao, vv.

2) CSK điều chế là những cột có thể tích lớn. Ở quy mô điều chế trong phòng thí nghiệm (cột có đường kính 10 - 50 mm); ở quy mô bán sản xuất (đường kính 50 - 100 mm); và quy mô công nghiệp (200 - 500 mm) với chiều dài khác nhau từ một vài mét tới hàng chục mét.