Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUYỂN PHA

sự chuyển hoá vật chất từ pha này sang một pha khác. Phân biệt hai loại: 1) CP loại I là sự biến đổi pha của hệ trong đó khối lượng riêng, các thế nhiệt động (trừ entanpi tự do G), entropi biến đổi gián đoạn ở điểm chuyển pha, nhiệt chuyển pha có giá trị khác không. Vd. sự bay hơi, nóng chảy, kết tinh hoặc sự biến đổi từ một cấu trúc tinh thể này sang một cấu trúc tinh thể khác. 2) CP loại II là sự biến đổi pha của hệ trong đó khối lượng riêng và tất cả các thế nhiệt động biến đổi một cách liên tục, còn đạo hàm bậc hai của entanpi tự do G theo các thông số vật lí của hệ (vd. hệ số giãn nở, nhiệt dung) biến đổi gián đoạn. Trong CP loại II, nhiệt chuyển pha bằng không. Vd. sự biến đổi từ trạng thái sắt từ sang trạng thái thuận từ, từ trạng thái siêu dẫn sang trạng thái thông thường khi không có từ trường ngoài. Lí thuyết CP loại II do nhà vật lí Liên Xô Lanđao (L. D. Landau) xây dựng. Xt. Pha; Thế nhiệt động.