Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIẾN TÍNH

sự biến đổi có định hướng một hoặc một số tính chất của vật liệu nhằm mục đích nâng cao tính năng sử dụng. Chất gây ra sự BT gọi là chất BT. Vd. K2SO4 là chất BT đối với chất xúc tác V2O5 trong phản ứng oxi hoá (làm tăng hoạt tính xúc tác). Sự BT có thể làm thay đổi các tính chất khác nhau của vật liệu (tính chất vật lí, hoá học, cơ học, điện học, vv.).