Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CHỈ THỊ VẠN NĂNG

 chất thường là hỗn hợp nhiều chất chỉ thị đồng loại, có khả năng chỉ thị trong khoảng thay đổi rộng của môi trường phản ứng [pH,  E (von), vv.]. Vd. hỗn hợp metyl da cam, metyl đỏ, bromthimol xanh và cresol phtalein, tan trong etanol 70% có màu thay đổi theo pH môi trường như sau:

Màu pH

Màu pH

Đỏ                    3,4

Đỏ da cam        4,0

Vàng da cam    5,0

Vàng                6,5

Lục                  8,0

Lục xanh          8,5

Xanh lục           9,0

Xanh                 10,0

Tím                  11,0

Tía                   12,0