Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CHỈ THỊ THỰC VẬT

chất chỉ thị màu lấy từ thực vật, có màu khác nhau trong các dung dịch có pH khác nhau. Vd. quỳ là chất tách ra từ loại địa y RocelleDendrographa, trong dung dịch axit có màu đỏ còn trong dung dịch bazơ, có màu xanh.