Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH BÁN VI LƯỢNG

sự phân tích những lượng nhỏ các chất lớn hơn vi lượng một cấp: khối lượng trong khoảng  10-3  - 10 - 2g, thể tích trong  khoảng 10 - 5 - 10 - 2 ml.