Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔXVAN (PHƯƠNG TRÌNH)

 x. Ôxvan (Định luật pha loãng).