Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ZININ N. N.

(Nikolaj Nikolaevich Zinin; 1812 - 80), nhà hoá học hữu cơ Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1858), chủ tịch đầu tiên của Hội Hoá học Nga (1868 - 78). Tìm ra phương pháp điều chế các amin thơm bằng cách khử hợp chất nitro thơm. Bằng phương pháp này, lần đầu tiên đã tổng hợp anilin từ nitrobenzen (1842). Phản ứng Zinin có ý nghĩa lớn trong công nghiệp phẩm nhuộm tổng hợp.