Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THORI CLORUA

(A. thorium chloride), ThCl4. Tinh thể không màu, dễ bị chảy rữa. Tan trong nước, etanol. Dùng trong kĩ thuật chiếu sáng nóng.