Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN TỬ PI

(kí hiệu: π), các điện tử tham gia tạo thành liên kết pi trong liên kết đôi, hoặc liên kết ba (x. Liên kết pi).