Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT RAUN

độ giảm áp suất hơi của dung dịch (vì chất tan không bay hơi) tỉ lệ với nồng độ chất tan:

 

Trong đó, p0 và p là áp suất hơi bão hoà của dung môi và dung dịch; n0 và n – số mol dung môi và chất tan trong dung dịch. Định luật này do nhà vật lí học và hoá học Pháp Raun(F. M. Raoult; 1830 - 1901) thiết lập (1886), chỉ được tuân theo hoàn toàn đối với các dung dịch lí tưởng.