Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÈN AXETILEN

(cg. đèn xì), đèn khí axetilen (x. Axetilen), trong đó không khí hoặc oxi được trộn với dòng khí axetilen đi lên từ phía dưới qua một ống kim loại. Hỗn hợp khí được đốt ở đầu phía trên của ống. Axetilen là hợp chất thu nhiệt khi được tạo thành cho nên khi cháy rất sáng và tạo nên ngọn lửa màu xanh có nhiệt độ rất cao. Đối với hỗn hợp axetilen và oxi, nhiệt độ đạt đến trên 3.000 °C. Theo cách dẫn khí đốt vào buồng trộn hỗn hợp, ĐA được phân loại: phun và không phun. Theo kích thước và khối lượng, ĐA được phân ra: loại trung bình và loại nhẹ. Theo số lượng vòi phun, ĐA được phân ra: loại một vòi phun và loại nhiều vòi phun. ĐA thường được dùng trong công nghệ hàn cắt kim loại và nghề kim hoàn; đôi khi cũng dùng để thắp sáng.