Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU KÌ BÁN RÃ của đồng vị phóng xạ

(cg. chu kì bán huỷ của đồng vị phóng xạ), khoảng thời gian mà sau đó hạt nhân nguyên tử của một lượng đồng vị phóng xạ đã phân rã một nửa và còn lại một nửa. CKBR thường được kí hiệu là t1/2. Mỗi loại đồng vị phóng xạ có một CKBR xác định. Vd. 238U có CKBR 4,5.109 năm; 14C có CKBR 5.600 năm; 60Co có CKBR 5,24 năm; 8Li có CKBR 0,8 s. Giữa CKBR và hằng số phân rã λ của một đồng vị phóng xạ có mối liên hệ:

Xt. Phân rã phóng xạ; Đồng vị; Hằng số phân rã.