Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHIẾT SUẤT

1. CS tuyệt đối là tỉ số giữa vận tốc ánh sáng trong chân không và vận tốc ánh sáng trong môi trường đang xét.

2. CS tương đối giữa hai môi trường là tỉ số vận tốc ánh sáng trong môi trường chứa tia khúc xạ và môi trường chứa tia tới. CS tương đối bằng sin của góc tới chia cho sin của góc khúc xạ. CS phụ thuộc vào thành phần hoá học của môi trường, trạng thái của nó (nhiệt độ, áp suất, vv.) và tần số của ánh sáng. Trong hoá học, người ta thường dùng tia D (ánh sáng vàng của natri có bước sóng 589 nm) làm nguồn sáng, do đó CS n ở 20 oC được ghi là vd. CS của benzen ở 20 oC là  = 1,5016. Xt. Khúc xạ; Vận tốc ánh sáng.