Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐUN CÁCH DẦU

phương pháp gia nhiệt qua dầu để tránh sự tăng nhiệt độ đột ngột. Dùng các loại dầu khác nhau có thể khống chế được nhiệt độ tối đa.