Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG MÔI LƯỠNG TÍNH

dung môi vừa có tính axit vừa có tính bazơ, nghĩa là, theo định nghĩa axit và bazơ của nhà hoá học Đan Mạch Brơnxtet (J. N. Brönsted; 1879 - 1947), vừa có khả năng nhường proton vừa có khả năng nhận proton. Vd. H2O là một DMLT vì theo phản ứng:

H2O + H2O = H3O+ + OH

một phân tử H2O là axit và một phân tử H2O là bazơ.

Trong dung dịch HCl, H2O đóng vai trò bazơ, nhận proton của HCl:

H2O + HCl = H3O+ + Cl

Trong dung dịch NH3, H2O đóng vai trò axit nhường proton cho NH3:

H2O + NH3 = OH + .