Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH LÍ TƯỞNG

dung dịch tuân theo định luật Raun hoặc dung dịch mà hệ số hoạt độ của các cấu tử bằng 1. Những dung dịch rất loãng có thể được xem như là những DDLT.