Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH ĐƯƠNG LƯỢNG

dung dịch chứa một đương lượng gam (hoặc mol đương lượng) chất tan trong một lít dung dịch.