Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA HOÁ TRỊ

 thuật ngữ chỉ về những nguyên tố hoá học có từ hai hoá trị trở lên. Vd. sắt (Fe) có hai hoá trị phổ biến là 2 và 3 ứng với hai loại hợp chất FeO, FeCl2, FeSO4... và Fe2O3, FeCl3, Fe2(SO4)3...