Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC THUỶ TINH

điện cực hình quả cầu rỗng làm bằng thuỷ tinh dày 0,06 - 1 mm đựng dung dịch HCl có nồng độ xác định, trong đó nhúng một đoạn dây platin làm dây dẫn điện. Thế ở bề mặt ngoài của cực phụ thuộc vào nồng độ ion hiđro trong dung dịch, vì vậy ĐCTT có thể dùng để đo pH (đo chính xác pH trong khoảng pH 2 - 9). Khi pH > 9, ĐCTT có thể dùng để đo nồng độ ion kim loại kiềm.