Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM TRUNG HOÀ

thời điểm trong quá trình chuẩn độ bazơ bằng axit hoặc axit bằng bazơ khi mà lượng axit cho vào tương đương với lượng bazơ trong dung dịch hoặc ngược lại. Nếu dung môi là nước ở điểm trung hoà, pH chỉ bằng 7 khi cả axit và bazơ đều mạnh hoặc cả axit và bazơ đều yếu như nhau; nếu cường độ axit và bazơ khác nhau, pH sẽ khác 7.