Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM SƯƠNG

 nhiệt độ mà khi làm lạnh đến đó hơi nước chứa trong không khí đạt tới bão hoà và bắt đầu ngưng tụ, làm xuất hiện những hạt sương li ti. Khái niệm ĐS cũng đôi khi được dùng cho các chất khác.