Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỒN KẾ

 dụng cụ để đo độ ancol (hàm lượng ancol etylic) của dung dịch ancol - nước dựa vào tỉ trọng của nó.