Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ OCTAN

    chỉ số đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu động cơ (xăng). CSO càng cao, khả năng chống nổ càng tốt hay nhiên liệu càng tốt vì kích nổ làm giảm tuổi thọ của động cơ (xăng không cháy mà nổ sẽ làm tăng tiêu thụ xăng, giảm công suất, động cơ quá nóng). Chất isooctan là nhiên liệu không bị kích nổ được dùng làm chuẩn và quy ước có CSO bằng 100; n - heptan là nhiên liệu rất dễ kích nổ, được quy ước có CSO bằng 0. CSO của một loại xăng bằng hàm lượng (tỉ lệ % thể tích) của isooctan trong hỗn hợp của nó với n - heptan mà trong điều kiện thử tiêu chuẩn, hỗn hợp này có khả năng chống nổ tương đương với loại xăng ấy. Vd. loại xăng có CSO bằng 85 có nghĩa là xăng ấy có khả năng chống kích nổ tương đương với hỗn hợp gồm 85% isooctan và 15% n - heptan. CSO của xăng ô tô từ 83 đến 95, đôi khi cao hơn; của xăng máy bay từ 92 đến trên 100. Có thể tăng CSO bằng cách thêm các phụ gia vào xăng, vd. các ancol thấp, metyl tert - butyl ete (MTBE), vv. 

    Tuy nhiên, để bảo vệ môi sinh, chì tetraetyl đã bị cấm sử dụng, MTBE không còn được sử dụng rộng rãi như trong mấy thập kỉ qua. Biện pháp chủ yếu để tăng CSO hiện nay là hoàn thiện công nghệ và chất xúc tác chế biến dầu (xt. Công nghiệp lọc - hoá dầu) để cải thiện thành phần xăng (x. Chất chống kích nổ).