Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CACBON HALOGENUA

 (A. carbon halogenide), hợp chất mà phân tử chỉ chứa các nguyên tử cacbon và halogen. Vd. CBr4, CCl4, vv.