Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤT PHÂN ĐOẠN

sự chưng cất lần lượt các chất có độ sôi khác nhau từ thấp đến cao trong một hỗn hợp. Vd. CPĐ dầu mỏ thành những hợp phần riêng biệt có nhiệt độ sôi khác nhau.