Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤT CHÂN KHÔNG

sự chưng cất ở áp suất thấp nhằm hạ thấp nhiệt độ sôi của chất bay hơi, tránh sự phân huỷ hay những biến đổi khác của chất đó. Thường dùng để tách hỗn hợp các chất hữu cơ.