Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ỨC CHẾ

chất làm chậm lại, thậm chí làm ngừng lại các quá trình hoá học, vd. quá trình ăn mòn kim loại, quá trình lão hoá polime hoặc phản ứng xúc tác, vv.