Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂN VI LƯỢNG

loại cân có độ chính xác rất cao, khoảng 0,001 - 0,000004 mg, dùng để cân lượng rất nhỏ. Vd. cân lò xo thạch anh Mac Ben, cân xoắn thạch anh Xtilơ (xt. Cân xoắn; Cân Mac Ben).