Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT BÁN KEO

chất mà dung dịch có tính chất trung gian giữa dung dịch thực và dung dịch keo, nghĩa là có chứa cả phân tử hoặc xon và mixen. Xà phòng, nhiều loại phẩm nhuộm, tanin là những CBK.