Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CĂNG KẾ BỀ MẶT

thiết bị đo sức căng bề mặt của chất lỏng, dựa trên sự đo lực cần thiết để tách một vòng tròn kim loại khỏi bề mặt chất lỏng. Điều kiện cần thiết: chất lỏng phải thấm ướt hoàn toàn kim loại được dùng để chế tạo vòng. Đơn vị của sức căng bề mặt là niutơn/mét.