Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BECGHIUT F.

 (Friedrich Bergius; 1884 - 1949), nhà hoá học Đức, người đầu tiên đề ra phương pháp tổng hợp nhiên liệu bằng cách hiđro hoá xúc tác cacbon ở pha lỏng (1921). Giải thưởng Nôben (1931) cùng với Bôsơ (C. Bosche).