Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỌ PHÓNG XẠ

(cg. dãy phóng xạ), dãy các đồng vị phóng xạ, trong đó mỗi đồng vị tiếp theo sau được tạo thành do sự phân rã đồng vị phóng xạ trước nó. Mỗi dãy phóng xạ bắt đầu bằng một đồng vị có chu kì bán rã lớn và kết thúc bằng một đồng vị bền. Đã biết bốn dãy phóng xạ với các đồng vị đầu dãy là  (còn được gọi là actinourani) và . Ba HPX đầu tồn tại trong thiên nhiên, còn HPX sau (Np) thu được bằng phương pháp nhân tạo.