Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIPOSUNFIT

(A. hyposulfite), hợp chất chứa gốc S2O32-, vd. natri hiposunfit, bari hiposunfit, vv. Tên H cũng thường được dùng để gọi natri thiosunfat Na2S2O3. 5H2O, là chất được dùng để tẩy trắng và dùng trong kĩ thuật rửa ảnh.