Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG SIÊU LIÊN HỢP

(cg. hiệu ứng s - p), hiệu ứng gây nên bởi tương tác giữa các electron của các liên kết C - H và electron π của nối đôi hay vòng benzen. Sự liên hợp s, p đẩy electron gọi là HƯSLH dương:

 

 

Nhóm CF3 nối với hệ liên kết có thể gây nên HƯSLH hút electron, gọi là HƯSLH âm: