Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG QUANG HOÁ

sự biến đổi hoá học do tác dụng của ánh sáng nhìn thấy và tử ngoại. Vd. phản ứng quang hợp trong cây xanh, phản ứng clo hoá các ankan, vv. Các tia hồng ngoại có năng lượng yếu, không đủ sức kích thích phản ứng. Các tia có bước sóng ngắn (vùng tử ngoại...) có năng lượng cao, có thể kích thích phản ứng, đây là lĩnh vực nghiên cứu mới của hoá bức xạ.