Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG ION CHUNG

hiệu ứng giảm độ tan của một chất kết tủa trong dung dịch khi thêm vào dung dịch một chất điện li khác có ion chung với chất kết tủa. Vd. KCl có tác dụng làm giảm độ tan của Hg2Cl2 (calomen), dùng trong điện cực calomen.