Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẤP PHỤ VẬT LÍ

sự hấp phụ gây ra bởi lực hấp phụ có bản chất vật lí (vd. lực Van Đơ Van). Vd. sự hấp phụ hơi nước trên bề mặt silicagen. HPVL xẩy ra ở nhiệt độ thấp, nhiệt hấp phụ thường nhỏ, cỡ dưới 40 kJ/mol.