Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI

hằng số đặc trưng của chất điện môi, chỉ số lần giảm của lực tĩnh điện giữa hai điện tích khi được dời từ chân không sang chất điện môi ấy (khoảng cách giữa hai điện tích vẫn giữ nguyên).
Vd. HSĐM của nước bằng 80 có nghĩa là lực tĩnh điện giữa Na+ và Cl- trong nước giảm 80 lần so với khi đặt trong chân không ở cùng khoảng cách.