Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TITAN CLORUA

(A. titanium chloride; cg. titan tetraclorua), TiCl4. Chất lỏng không màu, linh động, mùi khó chịu, độc; khối lượng riêng 1,76 g/cm3; tnc = 26 oC; ts = 136 oC. Trong không khí, "bốc khói" tạo thành những hạt mù titan oxit. Tan trong nước. Dùng làm chất cầm màu khi nhuộm, chất tạo khói, chất xúc tác cho quá trình polime hoá. Xt. Xichlơ - Nata (Chất xúc tác).