Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HALOFOM

(A. haloform), loại hợp chất hữu cơ có công thức chung CHX3 (trong đó, X là halogen); vd. clorofom (CHCl3).