Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRUYỀN NHIỆT

quá trình nhiệt truyền từ vật nóng ở nhiệt độ T1 sang vật nguội hơn ở nhiệt độ T2 (T1 > T2) khi hai vật đó tiếp xúc với nhau. TN là quá trình không thuận nghịch. Nhiệt không thể tự nó truyền từ vật nguội sang vật nóng hơn mà không tiêu tốn công. Khi hai vật TN cho nhau không bằng cách tiếp xúc trực tiếp mà qua một vách ngăn thì quá trình TN còn phụ thuộc vào hệ số TN của vách ngăn đặc trưng bằng nhiệt lượng truyền qua một đơn vị diện tích vách ngăn trong một đơn vị thời gian. Xt. Nguyên lí II của nhiệt động học.