Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƠ

khái niệm chỉ các chất không hoặc kém hoạt động hoá học. Vd. heli, neon là khí trơ; các kim loại như vàng, platin cũng được coi là T. Trong thực tế, về mặt hoá học, không có chất nào hoàn toàn T.