Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XICHLƠ - NATA (CHẤT XÚC TÁC)

(thường gọi: chất xúc tác Zichlơ- Nata), các phức chất của dẫn xuất ankyl kim loại nhóm I - III với dẫn xuất của kim loại chuyển tiếp nhóm IV - VIII trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (vd. các ankyl nhôm hoặc ankyl nhôm halogenua với titan halogenua). Tỉ lệ các cấu tử có thể thay đổi trong một khoảng rộng. Chất xúc tác X - N có thể dùng ở dạng rắn (bột, hạt), ở dạng dung dịch trong dung môi hữu cơ hoặc dạng keo lỏng. Chất xúc tác X - N có thể điều khiển phản ứng trùng hợp đi theo hướng đặc thù lập thể. Nước, ancol, khí oxi hoặc khí cacbonic làm mất hoạt tính xúc tác. Được dùng trong các phản ứng trùng hợp các olefin, xicloolefin, đien, các hợp chất của axetilen, phân bố lại và hiđro hoá olefin. Chất xúc tác X - N được gọi theo tên của hai nhà hoá học người Đức Xichlơ (K. V. Ziegler) và người Italia Nata (G. Natta) để ghi nhớ công lao của những người đã tìm ra loại xúc tác này.