Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XICHLƠ K. V.

(Karl Waldemar Ziegler; dạng phiên âm khác: Zichlơ; 1898 - 1973), nhà hoá học hữu cơ Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp các hợp chất cơ kim; điều chế but - 1 - en (CH3CH2CH = CH2) từ monome etilen (CH2 = CH2). Tìm ra chất xúc tác titan - nhôm mang tên ông (1953) dùng cho phản ứng điều chế polietilen có cấu trúc điều hoà lập thể ở áp suất và nhiệt độ tương đối thấp. Giải thưởng Nôben về hoá học (1963) cùng với Nata (G. Natta).