Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XIBOOC G. T.

(Glenn Theodore Seaborg; sinh 1912), nhà hoá học và vật lí học Hoa Kì. Chủ tịch Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kì (1961 - 71). Phát minh và nghiên cứu (cùng với những người khác) các nguyên tố siêu urani: plutoni (1940), amerixi, curi (1944). Giải thưởng Nôben về hoá học (1951), cùng với Mac Milân (E. M. McMillan).

Xibooc G. T.